اينترتک قشم

اينترتک قشممدیر عامل

شهاب صادقي

نشانی

خ وليـعصر، خ توانير، پلاك 17 ، طبقه اول ، واحد 5

تلفن

88672732-37

نمابر

88650460

ایمیل

Shahab.sadeghi@intertekqeshm.com
commercial@intertekqeshm.com


وب سایت

www.intertekqeshm.com