مهندسي و بازرسي فني ايکا

مهندسي و بازرسي فني ايکامدیر عامل

هومن زاهدی نژاد

نشانی

بلوار آفريقا، بلوار آرش، پلاک4

تلفن

88798082-5

نمابر

88794927

ایمیل

ika@iaengco.com

وب سایت

www.ikaengco.com