اولین نشست کمیته فنی جامعه ممیزی و بازرسی ایران برگزار شداولین نشست کمیته فنی جامعه ممیزی و بازرسی ایران برگزار شد

در این نشست جناب آقای مسلم عباسی، رئیس هیات مدیره جامعه ممیزی و بازرسی در خصوص سیاست‌ها و استراتژی جامعه ممیزی و بازرسی در تشکیل کمیته فنی و کمیته‌های زیرمجموعه آن،سخنانی ایراد کرد.
پس از آن جناب آقاي طالبي مسئول كميته فني جامعه مميزي و بازرسي ايران شرايط تشكيل كميته فني و كميته‌هاي زيرمجموعه را طي پاورپوينت به سمع و نظر حضار رساند.
در نهایت با توجه به بحث‌های صورت گرفته در این نشست مقرر شد جامعه ممیزی و بازرسی در تشکیل کمیته‌های حقوقی و قراردادها، بازرگانی و تعرفه و بازرسی، اقدامات لازم را به عمل آورد.
همچنین مقرر شد كه به كليه شركت‌هاي داوطلب در كميته فني ابلاغ شود كه براي كميته‌هاي سه گانه‌ای که ذکر شد نماينده اعلام نمايند.

اولین نشست کمیته فنی جامعه ممیزی و بازرسی ایران برگزار شد