نگين آساي معتمد

نگين آساي معتمدمدیر عامل

سعيد رجبي

نشانی

مرزداران ، خ ايثار، خ بهار، كوچه مرضيه ، بن بست اول دست راست، پ 4، واحد 3

تلفن

44268025-6 و44218109

نمابرایمیل

rajabi@nam.co.ir

وب سایت