مهندسين مشاور سنجش پوشش دقيق

مهندسين مشاور سنجش پوشش دقيقمدیر عامل

شاهين آقاجاني

نشانی

تهران،میدان رسالت ، خیابان هنگام ، بالاتر از تقاطع فرجام ، پلاک 91، طبقه 3، واحد 3 کد پستی :1683613835

تلفن

77199711-77183880-77454835-77899744

نمابر

77192908

ایمیل

info@petrotestco.com

وب سایت

www.petrotestco.com