روشاك پايا كنترل

روشاك پايا كنترلمدیر عامل

ملیحه جعفرپور واصف

نشانی

بزرگراه کردستان - نبش خیابان بیستم (شهید ابطحی شرقی) - پلاک 2

تلفن

88026657-88026890-88017854-88017905-88017836

نمابر

43850959

ایمیل

info@roshakpayacontrol.com

وب سایت

www.roshakpayacontrol.com