مهندسي و بازرسي فني كيفيت گستر اسپاد

مهندسي و بازرسي فني كيفيت گستر اسپادمدیر عامل

مجيد سبزعليان

نشانی

تهران، خ سیمتری نیروی هوایی، بین شورا و قاضی، شماره ۴۱۱، ط ۲، واحد ۳

تلفن

77160752

نمابر

77160752

ایمیل

info@spad-co.com

وب سایت