معيار سنجش البرز

معيار سنجش البرزمدیر عامل

مرتضي جليليان

نشانی

كرج، واريان شهر، بر بلوار اميركبير، نرسيده به خ لاله، ساختمان تاج بخش، طبقه دوم، واحد3

تلفن

026-32739388

نمابر

026-32739388

ایمیل

alborz.msa@gmail.com

وب سایت