ميزان گستر رايانه

ميزان گستر رايانهمدیر عامل

شيما اسماعيل همداني

نشانی

خيابان شهيد بهشتي، خيابان سرافراز- کوچه دهم، پلاک 2، واحد 2

تلفن

88734642-88733514

نمابر

تلفكس

ایمیل

info@mgrayaneh.ir

وب سایت