ايمن خاك عمران سورن

ايمن خاك عمران سورنمدیر عامل

امير احمدنژاد صائين

نشانی

خيابان پاسداران،‌ابتداي خ دولت، پلاك 6، طبقه 1

تلفن

22785807

نمابر

22785807

ایمیل

omransoren@gmail.com

وب سایت