کاهش زمان ترخیص کالاهای صادراتی از گمرک به یک روزکاهش زمان ترخیص کالاهای صادراتی از گمرک به یک روز

محمد امامی امین، در حاشیه جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان تهران اظهار داشت: میزان صادرات استان تهران در سال ۹۶ مبلغ ۱۴ میلیارد هدف گذاری شده، که حدود ۹ میلیارد و ۵۰۰ در حوزه کالا و مابقی در حوزه خدمات است.
وی افزود: سقف صادرات در سال ۹۶ و ۹۵ با یکدیگر منطبق است و دلیل آن نیز عدم تحقق میزان صادرات در سال ۹۵ بود و حدود ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون عدم تحقق در بخش خدمات را داشتیم.
معاون استاندار تهران گفت: امروز مقرر شد، که ۱۵ درصد از هدف گذاری سال گذشته به علاوه هدف گذاری امسال شده و ۱۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون هدف گذاری کالا و خدمات برای سال جاری است.
وی به مشکلات گمرکی در مسیر بازرگانی اشاره کرد و افزود: دوستان اذعان داشتند که در سال های گذشته میانگین مسیر ترخیص کالا برای ورود به کشور حدود ۲۶ روز و برای صادرات ۷ روز بود، که امسال میانگین واردات کالا از مسیر گمرکات به ۳ روز و صادرات به یک روز تقلیل پیدا کرده است، که این یک اقدام راهبردی در جهت توسعه صادرات و اقتصاد مقاومتی در کشور است، که کمک به توسعه صادرات خواهد کرد.

کاهش زمان ترخیص کالاهای صادراتی از گمرک به یک روز