گمرک افزایش تعرفه واردات خودروهای هیبریدی را تایید کردگمرک افزایش تعرفه واردات خودروهای هیبریدی را تایید کرد

گمرک ایران با انتشار تصویر نامه سازمان برنامه و بودجه کشور که خواستار تسری عوارض ۱۰درصدی ارزش گمرکی خودروهای بنزین سوز به خودروهای هیبریدی شده است، افزایش تعرفه واردات این گروه از خودروها را تایید کرد.
خبرگزاری مهر صبح امروز با انتشار خبری، از افزایش چراغ خاموش این تعرفه خبرداده بود.

گمرک افزایش تعرفه واردات خودروهای هیبریدی را تایید کرد