آتي سازان تأسيسات ايرانيان- آستا

آتي سازان تأسيسات ايرانيان- آستامدیر عامل

اميد صالحي

نشانی

تهران،بلوار مرزداران،بین آریافر و سرسبز، پلاک 80 ، طبقه 2، واحد 6

تلفن

49197000
44282904


نمابر

44282902

ایمیلوب سایت

www.astaco.ir