دقت گستر خلیج فارس

دقت گستر خلیج فارسمدیر عامل

فاخر خالدی

نشانی

اهواز- خیابان شریعتی جنوبی- بین چهارراه و فلکه پل پنجم- مجتمع دکتر کاملی- طبقه سوم- واحد 5

تلفن

09160918613-6135539624

نمابرایمیلوب سایت