رده بندي آسيا

رده بندي آسيامدیر عامل

فرخ هاشمی

نشانی

خيابان کارگر شمالي، بالاتر از جلال آل احمد، کوچه پنجم، پلاک 31

تلفن

84397101-84396

نمابر

88025558

ایمیل

info@Asiaclass.org- -F.hashemi@asiaclass.org
a.safavi@asiaclass.org- n.izadi@asiaclass.org- headoffice@asiaclass.org


وب سایت