گیتی پارسیان آسمان

گیتی پارسیان آسمانمدیر عامل

محمد حسین باغ عنایت حلوائی

نشانی

تهران، خیابان گاندی جنوبی، کوچه یکم، پلاک 13، طبقه 5 - کد پستی 1517615931

تلفن

86081961
88876522


نمابرایمیل

info@gpaico.com

وب سایت

www.gpaico.com