ایمن پایش پردیسان

ایمن پایش پردیسانمدیر عامل

حمیدرضا منصوری

نشانی

مشهد- وکیل آباد- بلوار دانش آموز- خیابان آموزش 3(دانش آموز 4)- پلاک 17- طبقه همکف

تلفن

05137671219

نمابر

05137671219

ایمیل

ippardisan@yahoo.com

وب سایت