اندیشه فاخر شهر کرد

اندیشه فاخر شهر کردمدیر عامل

سیده راحیل فاطمی

نشانی

چهارمحال و بختیاری - شهرکرد- بلوار آیت الله کاشانی - چهار راه هواپیمایی - کوچه 53 - پلاک 180 - مجتمع آسمان - طبقه چهارم - کد پستی : 8816763172

تلفن

038-32241230-1

نمابرایمیل

info@afshco.ir

وب سایت

www.afshco.ir