خدمات فنی کرمان ایمن گاز مهر گستر

خدمات فنی کرمان ایمن گاز مهر گسترمدیر عامل

غلامرضا سالار کریمی

نشانی

کرمان - خیابان شهید مصطفی خمینی (شهاب)-بلوار ولیعصر-بلوار میرزا آقا خان جنوبی - روبروی خیابان عباد کرمانی - جنب مجتمع های عارف - کد پستی 7617659696

تلفن

03433211796 - 03433211051

نمابر

3433211796

ایمیل

imengaz@yahoo.com

وب سایت

www.mehrgostarco.ir