بازرسي فني ره‌ آورد تجهيز خاورميانه

بازرسي فني ره‌ آورد تجهيز خاورميانهمدیر عامل

حسين ايزدي بابوکانی

نشانی

تهران- همت غربی- سردارجنگل- 4 راه مخبری- نبش خ کاظمی- پلاک 41- طبقه 5- واحد 9

تلفن

46017284

نمابر

46017293

ایمیلوب سایت

www.rahavardtajhiz.com