ایران گروپ اف سورویورز (IGS)

ایران گروپ اف سورویورز (IGS)مدیر عامل

علي مهتاب روشن

نشانی

میدان ونک، خیابان برزیل شرقی، نبش کوچه نارنج، پلاک 2/4  ، طبقه اول - کد پستی 1435763433

تلفن

88198126-7

نمابر

88198128

ایمیل

info@igs-iran.com

وب سایت