خدمات بازرسی بین المللی بخرد

خدمات بازرسی بین المللی بخردمدیر عامل

یوسف ریاضی

نشانی

خ شريعتي، نرسيده به ظفر، ايستگاه مينا، كوچه زرين، برج مينا، طبقه 6

تلفن

22894345

نمابر

22894304

ایمیل

y.riazi@bekhrad.com
info@bekhrad.com


وب سایت

www.bekhrad.com