بي وي (BV)

بي وي (BV)مدیر عامل

مجيد دانشگر

نشانی

خ آفريقا، کوچه گلدان، پلاك 8 طبقه دوم

تلفن

22057422
22057462


نمابر

22057352

ایمیل

bv.iran@ir.bureauveritas.com

وب سایت

www.bureauveritas.com