آذر ستاويز

آذر ستاويزمدیر عامل

باقر نبي زاده اسفنجانی

نشانی

تبريز- خيابان آزادي-ميدان حکيم نظامي، کوي دانش دوم، پلاک 4/5 - کد پستی 5138897811 صندوق پستی 3668-51385

تلفن

041-34777277 داخلی 1

نمابر

داخلي 2

ایمیل

info@Azarsetaviz.com

وب سایت

www.AzarSetaviz.com , www.AzarSetaviz.org , www.AzarSetaviz.ir