بليـوان

بليـوانمدیر عامل

صادق سميـعي

نشانی

خ خالد اسلامبولي (ورزاء)، كوچه ششم، كوچه دل افروز، شماره 17، ساختمان كتاب‌سرا کد پستی 1511738953 - صندوق پستی 15875/8381

تلفن

88716104- 88727108 و 2 - 88107630

نمابر

88717819

ایمیل

balivan@balivan.org

وب سایت

http://www.balivan.org