بازرسي بين‌المللي سيزان

بازرسي بين‌المللي سيزانمدیر عامل

مصطفی یوسفی

نشانی

بلوار نلسون ماندلا،خیابان کاج آبادی،پلاک 77،طبقه 5

تلفن

26232158-65

نمابر

89775655

ایمیل

ititehran@yahoo.com
info@seezan.com


وب سایت

www.seezan.com