بازرسي فني نسا بين‌الملل (NIC)

بازرسي فني نسا بين‌الملل (NIC)



مدیر عامل

احمد امري

نشانی

تهران- خ وليعصر- روبروي درب اصلي پارك ملت- پ 2617- ط سوم-واحد12

تلفن

22667000

نمابر

22668000

ایمیل

info@nicw.net

وب سایت

http://www.nicw.net