بازرسی فنی بین المللی شنتیا گستر فراز

بازرسی فنی بین المللی شنتیا گستر فرازمدیر عامل

علی مقدس

نشانی

دفتر تهران - سعادت آباد ، خیابان علامه جنوبی ، مجتمع اداری طوس، طبقه 4، واحد 89 کد پستی 1997836545

تلفن

88692705-88688205

نمابر

89787321

ایمیل

shantia.insco@gmail.com

وب سایت

www.als33205.com