مهندسی روشا اندیش

مهندسی روشا اندیش



مدیر عامل

پدرام ستاره سنج

نشانی

فلکه دوم صادقیه، بلوار فردوس، خیابان رامین جنوبی، پلاک 50، واحد 2

تلفن

44002820
44003270


نمابر

44076043

ایمیل

rosha_info@yahoo.com

وب سایت

www.roshaandish.ir