مهندسي و بازرگاني تجهيزات نيرو (ساتکاب)

مهندسي و بازرگاني تجهيزات نيرو (ساتکاب)مدیر عامل

فريدون بيگي

نشانی

خيابان وليعصر، نرسيده به مطهري، کوي افتخار، پلاک21

تلفن

88803999
88803334


نمابر

88800512

ایمیل

info@satkabniro.ir

وب سایت

http://www.satkabniro.com